SNOW TEAM
 • Torin Yater-Wallace
 • Riley Leboe
 • Callum Pettit
 • Sam Smoothy
 • Travis Ganong
 • Reine Barkered
 • Ingrid Backstrom
 • Andrew Weibrecht
 • Tetsuya Okabe
 • Tadahiro Yamaki
 • Takao Maruyama
 • Kiminobu Kimura
SNOWBOARD TEAM
 • Christian Haller
 • Bryan Fox
 • Curtis Ciszek
 • Gabe Ferguson
 • Nils Mindnich
 • Enni Rukajärvi
 • Brandon Davis
 • Darcy Sharpe
 • Maddie Mastro
 • Sebbe De Buck
 • Haruna Matsumoto
 • Tomoka Takeuchi
 • Shinya Momono
 • Yasuaki Yoshida CASSHERN
 • Maiko Tani
 • Yuji Usui


SKI TEAM JAPAN SKI TEAM SNOWBOARD TEAM JAPAN SNOWBOARD TEAM
Andrew Weibrecht (US Ski Team)
Brita Sigourney
Callum Pettit
Cassie Sharpe
Daron Rahlves
Devin Logan
Drew Tabke
Evan Mceachran
George Rodney
Ingrid Backstrom
Mike Riddle
Noah Wallace
Reine Barkered
Riley Leboe
Sam Smoothy
Simon D’artois
Torin Yater-Wallace
Travis Ganong (US Ski Team)
Hidefumi Watanabe
Hitoshi Saito*
Ikuma Horishima*
Keiichi Sato
Kiminobu Kimura
Minoru Kaneko
Nobuyuki Nishi
Ryu Takeda
Tadahiro Yamaki
Takao Maruyama
Tetsuya Okabe

Yu Yoneya
Kayo Kaneko
Seika Matsuzawa*
Yui Sunohara
Brandon Davis
Bryan Fox
Christian Haller
Curtis Ciszek
Darcy Sharpe
Enni Rukajärvi
Eric Willett
Gabe Ferguson
Klaudia Medlova
Maddie Mastro
Matt Ladley
Nils Mindnich
Sebastien Toutant
Sebbe De Buck
Seth Huot
Atsuhiro Suzuki
Hideaki Nagaoka
Kaito Hamada*
Ryo Aoki*
Shinya Momono
Tadayoshi Chabara
Yasuaki Yoshida CASSHERN
Yoshiki Takahara
Yuji Usui
Yujiro Kondo*

Eri Yanetani
Haruna Matsumoto*
Hikaru Oe*
Kaori Terayama
Maiko Tani
Naho Mizuki*
Tomoka Takeuchi
Yuko Nakamoto
*はヘルメットのみ
SAJ承認第01299号~SAJ承認第01302号
webライダー追加